யாழ் அம்மா நிகழ்வுகள்

29.04.2018 யாழ் அம்மா அறிமுக விழா

யாழ் அம்மா அறிமுக விழா 29.04.2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 18.00 மணியளவில் Uitikonerstrasse 17, 8952 Schlieren இடத்தில் நடைபெறவுள்ளது...

தொடர்புகளுக்கு :
சிறிகாந்தன் - 077 954 56 86, ஆனந்தன் - 079 533 09 24, உதயன் - 077 915 62 83, குமார் - 077 999 63 91.


10.12.2017 புதிய கருத்தாய்வு நிகழ்வு

8.10.2017 சூரிச்சில் சிறப்பாக நடந்தேறிய கருத்தாய்வினைத் தொடர்ந்து, எமது குழுமத்தினரால் மீண்டும் அதே தலைப்பில் இளையோர்களுக்காக Bern மாநகரில் 10.12.2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறவுள்ளது...


8.10.2017 கருத்தாய்வு நிகழ்வு

8.10.2017 அன்று சூரிச்சில் மிகவும் சிறப்பாக நடந்தேறிய கருத்தாய்வு நிகழ்வின் படத்தொகுப்பு...

மேலும்